Thursday, March 31, 2011

rancangan pengajaran harian

Rancangan pengajaran harian
Tarikh    : 21 februari 2011
Hari        : Isnin
Masa     : 0730 pagi-0800 pagi
: 0800 pagi-0830 pagi
Tahun   : Prasekolah
Objektif               :
Guru dapat mengajar pelajar  tentang asas dalam muzik dan mendedahkan pelajar kepada   muzik.
Hasil pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:
         i.            Mengetahui apa itu muzik dan asas muzik.
       ii.            Mempertingkatkan kebolehan membaca.
      iii.            Memperkembangkan kemahiran kognitif dan psikomotor.
     iv.            Menyanyi lagu ‘tepuk amai-amai’.
Langkah-langkah
Isi pelajaran
Aktiviti pelajar
Bahan bantu mengajar
Set induksi
(5 minit)
Video lagu: tepuk amai-amai
Pelajar menonton video yang ditunjukkan oleh guru.
Pelajar mendengar lagu yang dipasangkan oleh guru di komputer.

komputer
Sesi pengajaran
Menyanyi.
Pelajar menyebut perkataan demi perkataan dengan bantuan .
Pelajar membaca lirik lagu baris demi baris.
Pelajar menyanyikan lagu baris demi baris.
Pelajar menyanyikan lagu rangkap demi rangkap.
Pelajar menyanyi keseluruhan lagu.
Pelajar  menyanyi bersama-sama guru.
Pelajar menyanyi dengan diiringi muzik bersama-sama guru.
Pelajar menyanyi dengan diiringi muzik tanpa guru.
komputer
Kad manila
penutup
Nyanyia lagu tepuk amai-amai secara beramai-ramai.
Pelajar menyanyikan lagu sambil bertepuk tangan dan melakukan gerakan/tarian bebas mengikut kesukaan mereka.
komputer

Refleksi:
          i.            pelajar dapat membaca perkataan yang terdapat dalam lirik lagu ‘tepuk amai-amai’. 
        ii.            Pelajar dapat menyanyikan lagu ‘tepuk amai-amai’ dengan kreativiti masing-masing. 
       iii.            Pelajar dapat memperkembangkan kemahiran kognitif mereka dan mempertingkatkan perkembangan psikomotor.

No comments:

Post a Comment